fatsito

yaramaz küçük bilim hatunu idim eşek kadar oldum.
Sen sevgiline ne verebilirsin sanki? Kalbini mi?
Pekala, ikincisine?Gene mi o? üçüncüsüne de mi o?
Atma be adaşım, kaç tane kalbin var senin?


ferfecirdekikara:

…
Sen sevgiline ne verebilirsin sanki? Kalbini mi? Pekala, ikincisine?Gene mi o? üçüncüsüne de mi o? Atma be adaşım, kaç tane kalbin var senin?

ferfecirdekikara: